Dla studenta SWPD

„Absolwenci Wydziału Prawa z założenia zrozumieją w jaki sposób zbudowany jest ład społeczny toteż zarówno obecnie jak i w najbliższej przyszłości nie będą narzekać na oferty pracy zarówno ze strony przedsiębiorstw jak też instytucji publicznych. Rękojmię marki prawnika w dużej mierze daje uczelnia. Wyższa Szkoła Bankowa wspólnie z Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji posiada taką markę”.

Krzysztof Biernat
Radca prawny

Jeśli jesteś Absolwentem SWPD - możesz wiele zyskać, zapisując się na:

Absolwentom SWPD, podobnie jak absolwentom WSB przysługuje:

  • Zwolnienie z opłaty wpisowej - Absolwenci WSB i SWPD są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia II stopnia w WSB w Gdańsku.
  • Niższe czesne - Absolwentom studiów licencjackich WSB i SWPD Uczelnia proponuje niższe czesne przez cały okres studiów.

Wybierając Wyższą Szkołę Bankową masz pewność, że oferta studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Taka oferta jest możliwa dzięki współpracy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku  z biznesem.