O uczelni

Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni została założona w 1996 r. jako Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych kształcąc w systemie studiów wyższych na kierunkach: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, finanse i bankowość, politologia i nauki społeczne.

W 2003 r. SWPD w Gdyni uzyskała pozwolenie MNiSW na prowadzenie jednolitych 5 letnich studiów magisterskich na kierunku prawo. Studia prawnicze są prowadzone w SWPD nieprzerwanie od 2004 r. Wielu absolwentów kontynuuje kształcenie na aplikacjach korporacyjnych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej). Dodatkowo najlepsi z nich uczestniczą w seminariach doktorskich przygotowujących do przeprowadzenia przewodów doktorskich z zakresu nauk prawnych.

SWPD jest  wysoko ocenianą niepaństwową uczelnią na całym Pomorzu wśród szkół kształcących na poziomie magisterskim – plasującą się od kilku lat w krajowej pierwszej dziesiątce.

I miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych dla Wydziału Prawa SWPD wg. Rankingu „Rzeczpospolitej” 2012

Według badań przeprowadzonych przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości absolwenci SWPD w Gdyni osiągnęli najlepsze wyniki pod względem zdawalności na korporacyjne aplikacje prawnicze w roku 2011 i 2012 wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju. Tym samym egzamin na aplikację adwokacką dostało się ponad 50 % absolwentów SWPD, którzy przystąpili do tego egzaminu.
W rankingu „Perspektyw” 2011 i 2013 r. SWPD zajęła I miejsce w Polsce pod kątem ilości studentów studiujących w języku obcym. W marcu 2013 roku podjęta została decyzja o włączeniu Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w struktury Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tym samym uczelnia ta stała się integralną częścią największej niepublicznej Uczelni na Pomorzu. Z dniem 1 lipca 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przejęła prawa założyciela Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni.