Kierunek Prawo

„Zawód zaufania publicznego w dalszym ciągu stanowi synonim prestiżu i sukcesu. Zarówno ze względu na swoją użyteczność społeczną jak i specjalistyczną wiedzę jaką należy zdobyć. Ukończenie studiów wyższych z zakresu prawa stanowi doskonałe podwaliny do dalszej niejednokrotnie pasjonującej ścieżki kariery, niekoniecznie kontynuowanej w rodzimym kraju”.
Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
Profesor prawa


Wydział Prawa SWPD studia prawnicze prowadził nieprzerwanie od roku 2004. Wielu absolwentów kontynuuje kształcenie na aplikacjach korporacyjnych (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej). Najlepsi uczestniczą w seminariach doktorskich przygotowujących do przeprowadzenia przewodów doktorskich z zakresu nauk prawnych.

Zajęcia dydaktyczne na studiach prawniczych prowadzą uznani i doświadczenie nauczyciele akademiccy, związani z Wydziałem Prawa SWPD od chwili jego powołania. Duża ich część łączy pracę akademicką z wykonywaniem zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza. Ma to znaczący wpływ na formułę studiów opartą na rozwiązywaniu casusów z różnych dziedzin prawa, co przysparza słuchaczom wymiernych korzyści związanych z umiejętnością wykładni przepisów w procesie stosowania prawa i uczy podstaw praktycznej pracy prawnika.

Dlaczego warto studiować Prawo  w WSB?

  • Najwyższa w Polsce północnej zdawalność na aplikacje prawnicze wśród uczelni niepublicznych.
  • Program ukształtowany jest holistycznie i przygotowuje w szczególności do zdania egzaminu wstępnego na  wybraną aplikację.
  • Na kierunku prawo specjalizacja jest konsekwencją wyboru dwuletniego seminarium magisterskiego oraz określonego bloku przedmiotów monograficznych.
  • Bloki specjalizacyjne przygotowują studentów do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz pozwalają rozwijać ich zainteresowania daną dziedziną prawa.
  • Bloki monograficzne powiązane są tematycznie z seminariami magisterskimi.
  • Dla osób aspirujących do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szczególnie przydatne są bloki karny i cywilny.
  • Dla kandydatów do aplikacji adwokackiej warte polecenia są następujące bloki: karny, cywilny i administracyjny.
  • Dla osób zainteresowanych odbyciem aplikacji radcowskiej, notarialnej lub komorniczej optymalnym wyborem są bloki: cywilny, administracyjny i gospodarczy.
  • Specjalizacyjny blok międzynarodowy dedykowany jest studentom wiążącym swą przyszłość z rozwijaniem karier zawodowych w obszarze polityki krajowej i międzynarodowej, w służbie dyplomatycznej i konsularnej, w strukturach instytucjonalnych Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych.


Sprawdź ofertę
Do wyboru poniższe bloki monograficzne:

Według jednej z definicji administracja to „przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspakajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach”. Studiując na tym kierunku poznasz zasady i normy obowiązujące w społecznościach oraz sposoby ich przestrzegania.

Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. To stare rzymskie powiedzenie mówi, że nie można zasłaniać się nieznajomością normy prawnej przy zachowaniu niegodnym z normą. W Polsce wszelkie publikacje aktów prawnych ukazują się w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim. A czy Ty zaryzykujesz nieznajomość prawa, czy wolisz wszystkim pokazać, że prawo nie jest dla Ciebie obojętne?

Prawo gospodarcze jest to zespół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki państwa oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi podmiotami, które mają zdolność do bycia podmiotem stosunków gospodarczych. Specjaliści ze znajomością przepisów prawa gospodarczego mogą być spokojni o swoją przyszłość – przy dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarce przedsiębiorstwa i spółki będą szukały osób znających aktualne przepisy prawa.

W Wyższej Szkole Bankowej możesz mieć pewność, że wiedza, którą zdobędziesz, zostanie rozszerzona o aspekty praktyczne poprzez zajęcia z wykładowcami praktykami – sędziami, prokuratorami, adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami i przedstawicielami innych profesji prawniczych. Praktyczna wiedza jest dziś na wagę złota.

„Prawo unijne ma zwyczaj pojawiać się w niespodziewanych miejscach” – te słowa Lorda Mackenzie-Stuarta, byłego sędziego Trybunału Sprawiedliwości, można by odnieść również do prawa międzynarodowego, bowiem w dobie globalizacji oraz dynamicznego rozwoju stosunków transgranicznych prawo międzynarodowe i prawo unijne ingerują w coraz więcej dziedzin życia społecznego.