Siła grupy

Wyższe Szkoły Bankowe  – godne zaufania
Oto dowody na to, że WSB jest godne zaufania:

 • ponad 18 lat istnienia na rynku usług edukacyjnych
 • 210 000 studentów i absolwentów
 • 52 uprawnienia do prowadzenia kierunków na studiach I i II stopnia
 • łącznie 279 specjalności na studiach I i II stopnia
 • ponad 5000 współpracujących firm
 • wyniki raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według którego Wyższe Szkoły Bankowe to najczęściej wybierane przez kandydatów uczelnie w Polsce.

Wyższe Szkoły Bankowe  – najlepsze w Polsce
Wysoką jakość WSB potwierdzają wysokie od lat pozycje w rankingach szkół wyższych, przeprowadzanych m.in. przez:

 • „Home & Market”
 • „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”
 • „Dlaczego?” i „Wprost”
 • „Newsweeka”
 • „Politykę”.

Wyższe Szkoły Bankowe  – stabilne i wiarygodne
O stabilności i wiarygodności WSB  świadczy:

 • ciągły rozwój oferty edukacyjnej
 • współpraca z otoczeniem biznesowym (Business Centre Club)
 • współpraca z zagranicznymi uczelniami
 • liczne certyfikaty i akredytacje (np. FPiAKE, SEM Forum).

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa biznesowych uczelni w Polsce.

mapka_wsb